A II. Típusú diabétesz patogenezise és kezelése

Diabetes modern methods kezelése

Látták: Átírás 1 A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk Nieszner Éva, Bárdos Petra, Baranyi Éva, Préda István Annak ellenére, hogy az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség ma már jól kezelhetô, szövôdményei még ma is vezetô helyet foglalnak el a halálozási statisztikában.

diabetes modern methods kezelése terhesség cukor a vizeletben

Ennek okaként elsôsorban a hyperglykaemia következtében kialakult micro- és macroangiopathia jelentôségét hangsúlyozzák. Diabeteses anyagcserezavarban szenvedô beteg kivizsgálásakor a betegség stádiumától függetlenül ma általánosan elvárható követelmény a teljes cardiovascularis állapot felmérése, a kis- és nagyerek státusának értékelése.

Ez részben a krónikus szövôdmények myocardialis infarctus, obliteratív érbetegség kiterjedésének, részben a diabetes modern methods kezelése dinamikus paraméterek endotheldiszfunkció felmérését jelenti, amelyek alapján kialakulhat a kezelési stratégia és az egyidejûleg megkezdett primer vagy szekunder prevenció.

diabetes modern methods kezelése fórum a cukorbetegség kezelésében kínában

With the development of new diagnostic methods the cardiovascular impairment of diabetic patients is expected to be fully screened. The assessment of late complications and the incipient functional alterations in vasoregulation should also be part of the screening.

diabetes modern methods kezelése egg citromos diabétesz kezelésére

The treatment strategy, primary and secondary preventive care are also based on the screening of advanced vascular complications and simultaneously existing endothelial functional alterations. Elfogadva: augusztus LAM ;15 10 : 2 Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség ma már jól kezelhetô, azonban a betegek életminôségét és élettartamát elsôsorban az alapbetegséggel kapcsolatos érszövôdmények befolyásolják.

Mára már igazolást nyert, hogy a micro- és macroangiopathiák kialakulásában az emelkedett vércukorszintnek döntô szerepe van, és a normoglykaemia helyreállítása a szürkehályog kezelés cukorbetegség csökkenését eredményezi mind az 1-es, mind a 2-es típusú betegségben 2, 3.

Összefoglalás A szerzök áttekintik az intenzív inzulinkezelés elméletének és gyakorlatának történetét Joslin, majd Stolte és mások elveinek megfogalmazódásától napjainkig. Foglalkoznak a beteg által végzett önmenedzselés, a közel-normoglykaemiás anyagcsere-vezetés és ezek szövödményeket megelözö, ill. Kiemelik, mennyire szükséges az alkalmazott módszerek hatékonyságának és biztonságos voltának folyamatos kiértékelése. Intensified treatment of Type 1 Diabetes mellitus: the need to document efficacy and safety Summary The review article summaryses the history of the intensive insulin treatment from the ground principles of Joslin, Stolte and others till the practice of the present.

A multifaktoriális prevenció szükségessége a Steno vizsgálatot követôen vált ismertté 4. Ez hívta fel a figyelmet a szubklinikus, még nem diagnosztizált hyperglykaemia veszélyére, valamint a kis- és nagyérszövôdmények együttes elôfordulása mellett mind a kóros szénhidrátanyagcsere-állapot, mind a következményes szív- és érszövôdmények progresszív jellegére 3. Az endothelium szerepe Az endothelsejteknek meghatározó szerepük van az érfal adaptációs folyamataiban remodelling.

  • A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk - PDF Free Download
  • Ne igyon tablettát 2-es típusú cukorbetegségben
  • Diabéteszes betegekben a húgyúti infekciók gyakoribbak, illetve súlyosabb kórlefolyás várható.

A sejtmembránban található komplex receptorok révén egyaránt érzékelik a hemodinamikai és a metabolikus változásokat szenzor-transzducer-mediátor. Regulációs diabetes modern methods kezelése töltenek be az értónus, az érfali permeabilitás, a sejtnövekedés, a simaizom-proliferáció, a thrombogenesis, a koaguláció-fibrinolízis folyamatában 5.

A diabeteses kis- és nagyérszövôdmények patomechanizmusában a kóros endothelmûködés a közös kiindulási alap, amelyben kulcsfontosságú szerepet tulajdonítunk az endothelialis nitrogén-monoxid-szintáz enos csökkent aktivitásának, ezáltal a gátolt nitrogén-monoxid-kínálatnak. Mindezek kórosan befolyásolják, a microvascularis szabályozáson túl, az akcelerált, diffúz atherogenesis folyamatát 5, 6valamint a gyakran egyidejûleg jelen lévô hypertonia és szívelégtelenség patomechanizmusát is 7, 8.

Vércukor hat és hét Cukorbetegség fájdalom a hasnyálmirigyben Az orvosok a metformint első vonalbeli kezelésként írják fel a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők számára.

A magas vércukorszint kiváltja az endothelsejtekben az adhéziós molekulák expresszióját ICAM intercelluláris adhéziós molekula-1; VCAM vascularis sejtadhéziós molekula Ennek következtében fokozódik a thrombocyták és monocyták adhéziója, és fokozódik a prokoaguláns, valamint csökken a fibrinolitikus aktivitás. Ezek a folyamatok az atheroscleroticus plakk instabilitásához vezetnek és fokozzák a thrombogenesist 9.

diabetes modern methods kezelése reversing type 2 diabetes

A von Willebrand-faktor emelkedett szérumszintje független prediktorként érbetegség hiányában is jelzi a fokozottabb endothelsejt-aktivációt a diabetes mellitus mindkét típusában 9. Cukorbetegségben megfigyelhetô az intracelluláris jelátvitelben szereplô diacil-glicerol proteinkináz-c reakcióút aktivációja, amelynek következménye az erek adaptációs készségét kontraktilitás, permeabilitás stb. A proteinkináz enzimek anyagcsere-érzékenységének és az enos-aktivitást gátló hatásának is tulajdonítható, hogy a 2-es típusú diabetes igen korai szakaszában, az inzulinrezisztencia állapotában, kimutathatók még csupán a postprandialis vércukorszint emelkedéséhez kapcsolódóan vagy már a multimetabolikus szindróma részeként a kóros endothelmûködés jelei 9.

  1. Gestational diabetes diagnosis uk
  2. Pongyolán fogalmazva úgy is mondhatnánk, hogy a dőzsölés és az ellustulás hatására a béta-sejtek fokozatosan felmondják a.
  3. Cukor cukorbetegség szövetségi kezelési ajánlások

Korábbi kísérletes munkákból számos, diabetes modern methods kezelése diabeteses anyagcserezavarral összefüggésbe hozható patológiás érreakciót ismerünk Az elmúlt évtizedben fejlesztették ki azokat a nem invazív és invazív diagnosztikai, illetve laboratóriumi módszereket, amelyek napjainkban már a rutindiagnosztikában is elérhetôk.

Ezek segítségével nemcsak a késôi ér- és szívizom-károsodások diabetes modern methods kezelése nem csupán cukorbetegek esetében deríthetôk fel, hanem a betegség korai stádiumára jellemzô funkcionális eltérések is kimutathatók.

Ennek eredményeként egyes módszerek prognosztikai jelentôségûek, ezáltal a preventív szemléletû gondozás eszközévé válhatnak Ma már általánosan elvárható, hogy a beteg diabeteses anyagcsere-állapotának stádiumától függetlenül elvégezzük a teljes cardiovascularis állapot felmérését, amely a kialakult szervkárosodás mellett a dinamikus paraméterek endothelfunkció, -diszfunkció értékelését is jelenti.

Ezek alapján kialakulhat a kezelési stratégia és az egyidejûleg megkezdett primer vagy szekunder prevenció.

A II. Típusú diabétesz patogenezise és kezelése

Microalbuminuria A beteg diabeteses anyagcsereállapotának stádiumától függetlenül ma már általánosan elvárható a teljes cardiovascularis állapotfelmérés. A hyperglykaemia mint az endothelfunkciót gátló tényezô, a microalbuminuria független rizikófaktora. A microalbuminuriát ezért sokáig a diabeteses vesebetegség prediktoraként értékeltük, mivel a veseszövôdmény folyamata az albumin- illetve proteinkiválasztás fokozódásával követhetô, a glomerulusfiltrációs ráta csökkenésével együtt pedig a progresszió egyes állomásait is jelöli 11, Ugyanakkor dinamikus, korai laboratóriumi paramétere az anyagcsere-állapot és az intraglomerularis filtrációs nyomás függvényében változó glomerularis endotheldiszfunkciónak.

Ezáltal a microalbuminuria a vesekárosodás klinikailag legkorábban mérhetô markere, amely megelôzi a már morfológiai eltérésekkel járó vesekárosodást. Napi mg albuminkiválasztás esetén beszélünk microalbuminuriáról.

diabetes modern methods kezelése a diabetes ásványvizek

Még a microalbuminuria kialakulása elôtt megjelennek a vizeletben feltehetôen a felborult glomerularis podocytametabolizmusnak tulajdoníthatóan a podocytafragmentumok podocalyxin, podocin 13 és glomerularis eredetû fehérjék nefrin, kdaame- Nieszner Éva: A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk 3 lyek már a fokozott cardiovascularis veszélyeztetettségre utalnak A cardiovascularis mortalitás a microalbuminuria stádiumában már 2,2-szerese, macroalbuminuria esetében 3,4-szerese, elôrehaladott veseelégtelenségben pedig 13,9-szerese a nephropathiában nem szenvedôk halálozásának.

Ezért ma a microalbuminuria a vesekárosodás jelzésén túl erôs, független elôrejelzôje mind a coronariabetegségnek, mind a cardiovascularis eredetû halálozásnak A fenti összefüggés a nem cukorbeteg populációt tekintve is elfogadott, cukorbetegségben azonban a microalbuminuria az endotheldiszfunkció érzékenyebb markere.

Ne igyon tablettát 2-es típusú cukorbetegségben

Jelenléte a major cardiovascularis események relatív rizikóját RR 1,szorosára és a kongesztív szívelégtelenség miatti kórházi kezelések számát diabetes modern methods kezelése növeli RR: 3,23 15elôrejelzôje a coronariabetegség okozta halálozásnak és a diabeteses betegek összmortalitásának is Azt már tudjuk, hogy 1-es típusú cukorbetegségben az anyagcsere-állapot rendezésével egyidejûleg, az intenzív és effektív inzulinkezelés eredményeként, megszüntethetô a microalbuminuria és javítható a multiplex microangiopathiás betegcsoport cardiovascularis prognózisa is A javulás következtében a cardiovascularis események prognózisa ebben a betegcsoportban hasonlóvá válhat a nem albuminuriás betegekéhez Mivel a microalbuminuria mértékébôl következtethetünk a cardiovascularis diabetes modern methods kezelése mértékére 18nélkülözhetetlen az endotheldiszfunkció korai szûrése, különösen a betegek nagyobb részét kitevô 2-es típusú diabetes mellitusban.

A microalbuminuria a vesekárosodás jelzésén túl erôs, független elôrejelzôje mind a coronariabetegségnek, mind a cardiovascularis eredetû halálozásnak.

A mikrocirkuláció és az endothelfunkció mérése Lézer-Doppler-módszer A lézer-doppler-vizsgálat során a lágy lézersugarat kibocsátó készülék a vér alakos elemeirôl a Doppler-elv alapján visszaverôdô optikai sugárnyalábot érzékeli. A transzducer a bôr mikrocirkulációjában a hullámhoszszában és intenzitásában megváltozott fénysugár relatív fluxusváltozását közvetíti, amely az endothelmûködés függvényében, az arteriolákban és a kapillárisokban létrejött áramlásváltozást reprezentálja.

Így az endotheldiszfunkciót eredményezô kóros anyagcsereállapotok a fluxusváltozás paramétereivel jellemezhetôk 1.

Folyamatban van új vegyületek kipróbálása és elterjesztése. HB néven új, a glibenklamidhoz hasonló szerkezetű szulfanilurea kifejlesztése van folyamatban, amitől azt váják, hogy az inzulinszekréció fokozásával, az eddigi szulfanilureáknál erősebb hipoglikémizáló hatással bír.

A vizsgált érszakaszra jellemzô a döntôen nitrogén-monoxid-mediált endotheldependens, illetve a simaizomsejt-relaxáció következményeként létrejött endothelindependens értágulat dinamikája, ami konszenzus alapján elfogadott módszerekkel reprodukálható, detektálható [PORH- postocclusive reactive hyperaemia teszt, acetil-kolinprovokáció, noradrenalin iontoforézis teszt] Elôrehaladott neuropathia esetén a kóros neurotranszmisszió következményeként mind az endothelfüggô vasodilatatio, mind a vasoconstrictio károsodott lehet Tekintettel arra, hogy az endothelium által termelt mediátorok szekundumon belül már kifejtik hatásukat, a módszer egyaránt alkalmas a kóros anyagcsere-állapotok endothelre kifejtett hatásának dinamikus tesztvizsgálatára és a krónikus defektállapotok regisztrálására.

Pletizmográfia F0 Az alkar-pletizmográfiás mérések során számítógép segítségével, az R-hullámhoz korrigálva, intravasalis vérnyomásméréssel kiegészítve mérjük, illetve számoljuk a végtagi ér ellenállását.

diabetes modern methods kezelése diabétesz kezelésére nugát legjobb

Kettôs vénás leszorítás alkalmazásával kizárjuk a kéz keringését, valamint az arteriovenosus söntáramlást. Az adott érszakasz ellenállásának változásáról a mért áramlásérték- és volumenváltozások, illetve a vérnyomásértékek aránya ad információt Ennek hátterében a diabeteses anyagcserezavar következtében csökkent enosaktivitás áll, de megfigyelhetô a TNF-α- tumornekrózis-faktor és von Willebrand-faktor emelkedett szintje mellett az endothel mûködését szintén befolyásoló gyulladásos citokinek IL-6, ILβaz adhéziós molekulák ICAM, VCAM-1 hatása is.

A nem invazív vizsgálómódszerekkel a mikrocirkulációról nyerhetô, jól reprodukálható eredmények szoros korrelációt mutatnak a cardiovascularis rizikófaktorokkal 23a diabetest kísérô obesitással, hypertoniával, de már a diabetest megelôzô inzulinrezisztencia állapotával is A mikrocirkuláció diffúz károsodásának ismételt bizonyítéka, hogy a végtagi kiserek szintjén kimutatott perfúziókárosodás mellett, 2-es típusú cukorbetegségben, egyidejûleg egyéb szervek endotheljében is detektálható szignifikáns áramláscsökkenés A mikrocirkulációban megfigyelhetô fokozott rezisztenciakészséget befolyásolja az érfalban a hyperglykaemia kiváltotta simaizom-diszfunkció is 25, Ma a periférián észlelt, a coronariaáramlással és a hypertoniával korrelációt mutató endotheldiszfunkciónak cardiovascularis prognosztikus jelentôséget tulajdonítunk.

A középnagy artériák ultrahangvizsgálata diabetes modern methods kezelése.

A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk

ÁBRA Az arteria carotisok ábrázolása ultrahangvizsgálattal. Szûkületet okozó, lágy morfológiát mutató plakk nyíl az arteria carotis interna kezdeti szakaszában ACC: arteria carotis communis; ACE: arteria carotis externa; ACI: arteria carotis interna A cukorbetegek várható élettartama mintegy nyolc évvel kevesebb, mint az egészséges anyagcseréjû populációé Tekintettel az ultrahang-diagnosztika széles körû ismertségére, ennek metodikai leírásától eltekintünk.

A perifériás obliteratív érbetegségek kialakulásának valószínûsége férfiaknál háromszor, nôknél kilencszer gyakoribb, mint a nem diabeteseseknél